Udskiftning af glas

15 January 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Trænger dine gamle vinduer til at blive udskiftet eller er der en rude, der er gået er det en god ide at gå til en fagmand frem for selv at prøve at udskifte den. I værste fald kan du risikere at ruden falder ud og rammer et andet menneske. En glarmester i Varde vil kunne hjælpe dig med opgaven, hvis du bor i det område samtidig med at han vil kunne råde og vejlede dig, så du samtidig ville få et bedre indeklima og spare på energien

Husk at lufte ud

I takt med at vores huse bliver bedre og bedre isoleret, er det vigtigt at vi sørger for at få luftet godt og grundigt ud mindst 5-10 min. 2 gange om dagen. Det skal ikke bare være et vindue på klem, der skal være gennemtræk. 

Udover det rent sundhedsmæssige og energimæssige ved at få luftet ud. Modsat hvad mange tror har det meget at sige på varmeregningen at der bliver luftet ud og ilten udskiftet. Vel og mærke positivt. Et iltfattig rum er sværere og dyrere at varme op end et, hvor der er blevet luftet ud og den gamle ild erstattet med ny. Samtidig mindskes risikoen for råd og svamp også. Det gælder også for dine vinduer, hvor der nemt kan samle sig kondens. Kondensvandet vil overtid trænge ned og ødelægge fugerne omkring vinduet og trænge ind i vinduet og rammen. Hvorefter de skal udskiftes. Samtidig er der en risiko for at de kan falde ud. 

Gennemgå dine vinduer og fugerne en gang om året og udskift dem, hvis du kan se at der er kommet små revner og andre utætheder. Det er med til at holde dem i god stand og de derved kan holde i mange år, uden at skulle udskiftes. Husk også at tjekke hængslerne og evt. smøre dem.