Vælg en behandling med Minnesotakur

17 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Er din kæreste eller ægtefælle ramt af et misbrug – for eksempel pillemisbrug eller alkoholisme? Ønsker I en behandling, som ikke alene kan garantere helbredelse, men også kan styrke jeres sammenhold og gøre jeres bånd endnu tættere? Så bør I vælge en behandling med Minnesota kuren.

Hvad er Minnesota kuren?

Minnesota kuren, som behandlingen kaldes i Danmark, har sit navn efter den amerikanske stat Minnesota, hvor den opstod. Minnesota kuren blev oprindeligt udformet som en behandlingsform for alkoholikere, og er udarbejdet på baggrund af 12 trins behandlingen, som anvendtes af AA (Anonyme Alkoholikere).

AA formulerede de 12 trin som skulle føre til et bedre liv uden alkohol engang i trediverne, og siden tog en psykiatrisk afdeling på et af de større hospitaler metoden til sig og udformede en formel og evidens baseret behandlings metode på baggrund heraf.

Minnesota kuren kan anvendes til behandling af alle former for afhængighed, ikke blot alkoholisme, og anvendes som regel i kombination med flere forskellige terapeutiske metoder som kognitiv terapi, narrativ terapi, gruppeterapi og individuel terapi.

Blandt de bærende elementer i Minnesota kuren er identifikation og selverkendelse. Derfor forestås behandlingen af misbrugskonsulenter, som selv er tidligere misbrugere, og har gennemgået Minnesota kuren. Samtidig er Minnesota kuren kendt for at inddrage den misbrugsramtes livsverden – det vil sige familie, job og venner – i behandlingen, hvilket sikrer, at han eller hun har noget at vende tilbage til efter endt behandlings forløb.

Hos Behandlingscenter Søby Park tilbydes endvidere et terapeutisk behandlings forløb for familier, som er ramt af misbrug. På den måde styrkes familiens sammenhængskraft og fællesskabs følelse, samtidig med at de enkelte familiemedlemmer bliver rustet til at fungere som støtte og fundament for den misbrugsramte, når han eller hun skal til at bygge sin tilværelse op på ny.

Du kan læse mere om misbrugsbehandling med den berømte Minnesotakur på behandlingscentersoebypark.dk